Bijeenkomst gewijd aan Paul van Kempen

De voorjaarsbijeenkomst van de Willem Mengelberg Society, die georganiseerd wordt in samenwerking met het Nederlands Muziek Instituut,  vindt plaats op 9 mei a.s. in Pulchri Studio, Lange Voorhout 15 in Den Haag. Ditmaal is de aandacht gericht op de vermaarde dirigent Paul van Kempen (1893-1955), die met Mengelberg in nauwe relatie stond.

Programma
Paul van KempenOm 13.30 uur (inloop vanaf 13.00) houdt Kees de Leeuw een inleiding over Paul van Kempen, de door Mengelberg geïnspireerde dirigent. Kees de Leeuw publiceerde in 2007 een biografie over het leven en werk van Paul van Kempen onder de titel: Dirigeren is geen beroep maar een roeping. Na de voordracht is er gelegenheid tot discussie.

Na de pauze zullen (tot ca. 16.30 u.) opnamen van Van Kempen worden vergeleken met die van Mengelberg. Het panel van deskundigen bestaat uit violist Jaring Walta, jarenlang concertmeester van het Residentie Orkest en Geoffrey Madge, de uit Australië afkomstige meesterpianist die al jaren in Den Haag woont en werkt. Zoals gebruikelijk is er na afloop gelegenheid tot napraten.

Toegangsprijs: € 15. Vrienden (donateurs) van de WMS: € 12,50

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door het verschuldigde bedrag over te maken naar de stichting WMS, rekeningnr. NL36INGB0006148687, onder vermelding van ‘9 mei’. 
Pulchri Studio heeft een buffet waar diverse consumpties verkrijgbaar zijn. Koffie en thee tijdens de pauze zijn in de toegangsprijs inbegrepen.

24 maart 2015