Nieuwe gerestaureerde opnamen beschikbaar

In 2011 begon Hans van Ispelen, een gepassioneerde muziekliefhebber en restaurateur van muziekopnamen, met het restaureren van oude opnamen van Willem Mengelberg. Hij werd daarin gestimuleerd en gesteund door de leden/donateurs van de WMS Jan Reinoud, Albert Meurer en Frederik Heemskerk. Helaas overleed Van Ispelen (geboren in 1947) op 4 februari 2014, waardoor hij zijn ambities met deze opnamen niet geheel kon voltooien. Hij had nog veel meer opnamen onder handen willen nemen.

Toen Hans van Ispelen, die ook een begaafd amateur-organist en -pianist was, in de loop van 2011 aan Reinoud, Meurer en Heemskerk zijn gerestaureerde opnamen van de Matthäus Passion liet horen, waren deze stomverbaasd en verrast met de geweldige resultaten. De WMS is er trots op vele nagelaten opnamen van Willem Mengelberg als download tegen een bescheiden vergoeding te kunnen aanbieden. De eerste presentatie betreft de Beethoven-opnamen o.l.v. Willem Mengelberg, die u hier kunt downloaden. Overtuigt u zich vooraf van de geweldige kwaliteit met behulp van een luistervoorbeeld.

     
 

Newly restored Mengelberg recordings available
 

In 2011 the passionate music enthusiast and audio remastering specialist Hans van Ispelen, started remastering Willem Mengelberg’s recorded legacy. He was stimulated in this effort by the members/supporters of the Willem Mengelberg Society (WMS) Jan Reinoud, Albert Meurer and Frederik Heemskerk. Regrettably, Van Ispelen (born in 1947) passed away on February 4, 2014. This interrupted his project, since it had been his ambition to complete even more recordings.

When Hans van Ispelen, also a gifted dilletant organ player and pianist, played his remasterings of the St. Matthew’s Passion to Reinoud, Meurer and Heemskerk, they were stunned by the results. The WMS is very proud to offer these restaurations as uncompressed, lossless downloads for a friendly price. The first series presents Mengelberg’s Beethoven-recording. These can be downloaded here. Through the samples available on the downloadwebsite you can get a fair idea of the results of the remasterings. 

27 maart 2020