Onze eerstvolgende bijeenkomst is op 14 mei 2016

Onze voorjaarsbijeenkomst vindt plaats op zaterdagmiddag 14 mei 2016 – u bent welkom vanaf 13.00 uur – in Pulchri Studio, Lange Voorhout 15 in Den Haag. Deze keer wordt het zoeklicht gericht op de dirigent Henk Spruit en de opnames van zangers en zangeressen die nog met Mengelberg zijn opgetreden.

Programma WMS voorjaarbijeenkomst op 14 mei a.s. in Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, Den Haag
13.00 uur   zaal open
13.30 uur:  inleiding door Jop Spruit over zijn onlangs verschenen boek ‘Henk Spruit, dirigent van het Omroeporkest
14.45 uur:  theepauze
15.15 uur:  luistersessie o.l.v. Peter van der Waal over vocale kunstenaars uit de tijd van Mengelberg
16.30 uur:  afscheidsdrankje

Prof. Jop Spruit  over dirigent Henk Spruit (1906-1998)
Jop SpruitJop Spruit (1937) was in zijn werkzame leven hoogleraar Romeins recht.  Op muziekgebied publiceerde hij o.a. Van vedelaars, trommers en pijpers (Utrecht, 1969) en talrijke muziekrecensies in dagbladen. Hij was ook voorzitter van het Alphons Diepenbrock-Fonds, algemeen voorzitter van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en bestuurslid van de Stichting tot behoud van de Utrechtse monumentale orgels. Henk Spruit, zijn vader, was violist van het Utrechts Stedelijk Orkest (waarmee hij herhaaldelijk onder Mengelberg optrad) en vervolgens jarenlang dirigent van het Omroeporkest. Voor het medio april te verschijnen boek over deze onderbelicht geraakte coryfee gebruikte de zoon – naast natuurlijk zijn persoonlijke herinneringen en ervaringen – programma’s van concerten, recensies, persoonlijke documenten, archieven, brieven van componisten en interviews die de dirigent gedurende zijn loopbaan werden afgenomen. Met name van hem bewaard gebleven opnamen geven inzicht in Spruits muzikale opvattingen.

Peter van der WaalDrs. Peter van der Waal (1982) begon in zijn jeugd al met het verzamelen van historische zangplaten. Zijn collectie is inmiddels uitgegroeid tot een van de omvangrijkste op dit gebied in Nederland. Hij studeerde Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht, geeft lessen historische ontwikkeling van de zangkunst aan het Conservatorium van Amsterdam, werkt als programmamaker voor Radio 4 en publiceert regelmatig in vakbladen over klassieke muziek en zangkunst. In zijn lezing zal hij zeldzame en bijzondere opnamen laten horen van zangers en zangeressen waar Willem Mengelberg mee gewerkt heeft, zoals Julia Culp, Jacques Urlus, Pauline de Haan-Manifarges, Tilly Koenen, Ilona Durigo, Thom. Denijs en Jo Vincent.

Toegangsprijs: € 15 per persoon (Vrienden van de Willem Mengelberg Society: € 12,50)

U en uw gezelschap zijn van van harte welkom. U kunt zich aanmelden door het verschuldigde bedrag over te maken naar: ‘stichting WMS’, rekeningnr. NL36INGB0006148687, onder vermelding van ‘14 mei’. In Pulchri Studio bevindt zich een buffet waar koffie, thee en andere consumpties verkrijgbaar zijn. Koffie en thee tijdens de pauze zijn in de toegangsprijs inbegrepen.

PS:  U kunt, als u dat nog niet bent, Vriend worden van de Willem Mengelberg Society door (jaarlijks) minimaal € 30 over te maken op bovenstaand bankrekeningnummer, onder vermelding van: ‘donatie 2016 ’. U ontvangt dan een aantal keer per jaar ons blad ‘WM’; ook krijgt u korting op de toegangsprijs van onze bijeenkomsten.

27 maart 2016