Nieuwe interviews 'Het orkest, geluid van een eeuw' online

In 1988 werd door Sieuwert Verster en Ad ‘s-Gravesande de documentaire ‘Het orkest, geluid van een eeuw’ gemaakt in opdracht van de VPRO, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Concertgebouworkest in datzelfde jaar. Daaraan voorafgaand werd door Sieuwert Verster een groot aantal interviews afgenomen met (oud-)orkestleden en anderen die betrokken waren geweest bij het Concertgebouworkest.

Enkele jaren na de totstandkoming van de documentaire heeft producer Sieuwert Verster het ruwe filmmateriaal, dat bij dit soort producties dikwijls wordt vernietigd, aan het Nederlands Muziek Instituut overgedragen. Veel daarvan is in de documentaire niet gebruikt en delen uit deze interviews die betrekking hebben op de dirigent Willem Mengelberg worden nu, na vele jaren, voor het eerst gepubliceerd via de website van de Willem Mengelberg Society (en via YouTube).

Biograaf van Willem Mengelberg, Frits Zwart, werkte het idee uit en met financiële steun van de Willem Mengelberg Stiftung (Zwitserland) werd het digitaliseren en de bewerking van beeld en geluid mogelijk gemaakt en gerealiseerd.

De interviews die nu online gezet worden (2020) zijn met de violist Sam Tromp, klarinettist Bram de Wilde en orkestdirecteur Piet Heuwekemeijer. Voor een brede verspreiding zijn de interviews in het Engels ondertiteld. Gaandeweg zullen alle interviews die op Willem Mengelberg betrekking hebben online worden gezet.

Sam Tromp Bram de Wilde Piet Heuewekemeijer

Bekijk de interviews  'Het orkest, geluid van een eeuw' - 1988.

9 april 2020