Najaarsbijeenkomst 12 november 2016

Het bestuur van de Willem Mengelberg Society nodigt u graag uit voor de najaarsbijeenkomst op 12 november 2016 in Pulchri Studio (Lange Voorhout 15) in Den Haag. Deze staat in het teken van de verschijning van Willem Mengelberg, een biografie 1920–1951, geschreven door Frits Zwart, dat op 13 september 2016 bij uitgeverij Prometheus verscheen.

De bijeenkomst ziet er als volgt uit:

  • 13.30 uur: opening en welkom door Frederik Heemskerk
  • 13.45 uur: Frits Zwart: ‘Mengelberg en Amerika
  • 14.30 uur: fragmenten uit de ‘Feierliche Messe’ (1895) zoals uitgevoerd op 20 september in Luzern
  • 14.45 uur: pauze: de Society biedt u de consumptie aan
  • 15.15 uur: Hans Blom, oud-directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam en emiritus hoogleraar Nederlandse geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam: ‘Willem Mengelberg, de mens in zijn tijd’
  • 15.45 uur: forumdiscussie met Hans Blom, Frederik Heemskerk en Frits Zwart. De aanwezigen kunnen aan de inleiders vragen stellen.
  • c. 16.30 uur: einde van de bijeenkomst. In het restaurant van Pulchri is gelegenheid om met elkaar na te praten.

De bijeenkomst is in de Louis XV-zaal van Pulchri Studio in Den Haag. Entree voor donateurs € 10,- en voor introducees € 12,50. U kunt het verschuldigde bedrag tevoren overmaken op IBAN NL36 INGB 0006 1486 87 t.n.v. Willem Mengelberg Society o.v.v. 12 november 2016 en het aantal personen, of u betaalt aan de zaal. Wilt u zich in verband met het aantal zitplaatsen voor 9 november aanmelden via: info@willemmengelberg.nl.

Voorafgaand aan de bijeenkomst is om 12.30 uur in het restaurant van Pulchri voor belangstellende donateurs een soort ‘ledenbijeenkomst’ zoals al eerder is gehouden. Daarop zal onder andere worden ingegaan op ontwikkelingen van de stichting in het afgelopen jaar, zoals de jongste bestuurswisseling. 

Wij hopen u op 12 november te mogen begroeten,

Het bestuur

PS: U kunt, als u dat nog niet bent, Vriend worden van de Willem Mengelberg Society door (jaarlijks) minimaal € 30,- over te maken op bovenstaand bankrekeningnummer, onder vermelding van: ‘donatie 2016 ’. U ontvangt dan een aantal keer per jaar ons blad ‘WM’; ook krijgt u korting op de toegangsprijs van onze bijeenkomsten.

17 oktober 2016