Eerste drie interviews 'Het orkest, geluid van een eeuw' online

In 1988 werd door Sieuwert Verster en Ad ’s-Gravesande de documentaire ‘Het orkest, geluid van een eeuw’ gemaakt in opdracht van de VPRO, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Concertgebouworkest in datzelfde jaar. Daaraan voorafgaand werd door Sieuwert Verster een groot aantal interviews afgenomen met (oud-)orkestleden en anderen die betrokken waren geweest bij het Concertgebouworkest.

Enkele jaren na de totstandkoming van de documentaire heeft producer Sieuwert Verster het ruwe filmmateriaal, dat bij dit soort producties dikwijls wordt vernietigd, aan het Nederlands Muziek Instituut overgedragen. Veel daarvan is in de documentaire niet gebruikt en delen uit deze interviews die betrekking hebben op de dirigent Willem Mengelberg worden nu, na vele jaren, voor het eerst gepubliceerd via de website van de Willem Mengelberg Society (en via YouTube).

Biograaf van Willem Mengelberg, Frits Zwart, werkte het idee uit en met financiële steun van de Willem Mengelberg Stiftung (Zwitserland) werd het digitaliseren en de bewerking van beeld en geluid mogelijk gemaakt en gerealiseerd.

De eerste interviews die online gezet worden (2020) zijn met de componist Henk Badings, harpiste Phia Berghout en orkestdirecteur Evert Cornelis jr. Voor een brede verspreiding zijn de interviews in het Engels ondertiteld. In de loop van 2020 worden gaandeweg alle interviews die op Willem Mengelberg betrekking hebben online gezet.

Evert Cornelis jr.

Bekijk de interviews  'Het orkest, geluid van een eeuw' - 1988.

2 maart 2020