Voorjaarsbijeenkomst zaterdag 17 juni 2017

Op zaterdag 17 juni 2017 komen we weer bijeen in Pulchri Studio in Den Haag, fraai gelegen aan het Lange Voorhout. Het bestuur zit niet vast aan deze locatie, maar het is wel een stijlvolle plek om een bijeenkomst te houden. Sinds kort beschikt Pulchri over een bescheiden vleugel en tijdens de bijeenkomst wordt die ook gebruikt.
 
Dit keer staat een onderwerp uit Mengelbergs tijd centraal. Onze bijzondere gast deze middag is prof.dr. Elisabeth Leijnse. Zij werkt als hoogleraar letterkunde aan de Universiteit van Namen en promoveerde op Symbolisme en nieuwe mystiek in Nederland voor 1900 (1995). Leijnse is de auteur van het vorig jaar verschenen Cécile en Elsa, strijdbare freules. Een biografie. Zij kreeg voor dit uitermate positief ontvangen boek de Libris Geschiedenis Prijs 2016. Leijnse heeft voor haar prachtige boek onder andere ook de talloze documenten in het Diepenbrock-archief in het Nederlands Muziek Instituut bestudeerd.
 
De Elsa uit de titel was de echtgenote van Alphons Diepenbrock en Mengelberg heeft haar dus goed gekend. Elsa kreeg later een verhouding met de veel jongere componist Matthijs Vermeulen. Haar zuster Cécile uit de titel was gehuwd met de steenrijke Adriaan Goekoop, in Den Haag nog steeds een bekende naam, al was het maar door de naar hem vernoemde laan.
 
Cécile wist na haar scheiding van Goekoop een dusdanige alimentatie te verkrijgen, dat haar gezin én dat van haar zuster Elsa daar bijna een halve eeuw van konden profiteren. Dat betekent dus dat het componeren van Alphons Diepenbrock hierdoor ten dele mogelijk werd gemaakt.
 
Een rode draad in de biografie van de zusters is de invloed van het geloof. Oorspronkelijk fel anti-katholiek bekeerde Cecile zich tot het katholieke geloof. Opmerkelijk is ook dat ze gaandeweg zeer anti-semitisch werd. Elsa bekeerde zich tot het katholicisme toen ze in Frankrijk op bezoek was bij haar zus.

Als muzikale omlijsting van deze middag wordt een keuze gemaakt uit liederen van Alphons Diepenbrock en Willem Mengelberg, uitgevoerd door Ana Lopes (sopraan) en Laura Balicov (piano).
 
Het bestuur is verheugd dat we Elisabeth Leijnse bereid hebben gevonden voor ons te spreken en nodigt u dan ook hartelijk uit om deze middag mee te maken. De aanvang is om 13.30 uur en het duurt zoals gebruikelijk tot ongeveer 16.30 uur. Entree voor de donateurs van de stichting € 10, overige belangstellenden € 12,50. Wilt u de entree al van tevoren overmaken? Rekeningnr. NL36 INGB 0006 1486 87 t.n.v. stichting Willem Mengelberg Society, o.v.v. '17 juni'.
 
PS:  U kunt, als u dat nog niet bent, Vriend worden van de Willem Mengelberg Society door (jaarlijks) minimaal € 30 over te maken op bovenstaand bankrekeningnummer, onder vermelding van: ‘donatie 2017’. U ontvangt dan een aantal keer per jaar ons blad ‘WM’; ook krijgt u korting op de toegangsprijs van onze bijeenkomsten.
 
27 april  2017