Nieuwe gerestaureerde opnamen beschikbaar

Beethoven door Willem Mengelberg.

In 2011 begon Hans van Ispelen, een gepassioneerd muziekliefhebber en restaurateur van muziekopnamen, met het restaureren van oude opnamen van Willem Mengelberg. Hij werd daarin gestimuleerd en gesteund door de leden/donateurs van de Willem Mengelberg Society Jan Reinoud, Albert Meurer en Frederik Heemskerk. Toen Hans van Ispelen, die ook een begaafd amateur-organist en -pianist was, destijds aan Reinoud, Meurer en Heemskerk zijn gerestaureerde opnamen van Bachs Matthäus Passion onder leiding van Mengelberg liet horen, waren deze stomverbaasd en verrast met de geweldige resultaten. Helaas overleed Van Ispelen (geboren in 1947) op 4 februari 2014, waardoor hij zijn ambities met deze opnamen niet geheel kon voltooien: hij had nog veel meer opnamen onder handen willen nemen.

De WMS is er trots op nu langzamerhand de opnamen in de gerestaureerde versie van Van Ispelen van Willem Mengelberg als download tegen een bescheiden vergoeding te kunnen aanbieden. De kosten die voor het downloaden berekend worden, moeten vooral gezien worden als vergoeding om e.e.a. technisch te realiseren. 

Aangezien 2020 een Beethovenjaar is, is de eerste presentatie gerestaureerde opnamen gewijd aan de Beethoven-opnamen o.l.v. Willem Mengelberg, die u hier kunt downloaden. Het gaat om de symfonieën, het vioolconcert, het vijfde pianoconcert en de ouvertures. De WMS denkt dat de versies van Van Ispelen een verrijking betekenen van de al eerder beschikbare opnamen van Mengelberg, die destijds bekend was om zijn eigenzinnige en fascinerende vertolkingen van de muziek van Beethoven. Overtuigt u zich vooraf van de geweldige kwaliteit met behulp van een luistervoorbeeld. 

     
 

Newly restored Mengelberg recordings available
 

In 2011 the passionate music enthusiast and audio remastering specialist Hans van Ispelen, started remastering Willem Mengelberg’s recorded legacy. He was stimulated in this effort by the members/supporters of the Willem Mengelberg Society (WMS) Jan Reinoud, Albert Meurer and Frederik Heemskerk. Regrettably, Van Ispelen (born in 1947) passed away on February 4, 2014. This interrupted his project, since it had been his ambition to complete even more recordings.

When Hans van Ispelen, also a gifted dilletant organ player and pianist, played his remasterings of the St. Matthew’s Passion to Reinoud, Meurer and Heemskerk, they were stunned by the results. The WMS is very proud to offer these restaurations as uncompressed, lossless downloads for a friendly price. The first series presents Mengelberg’s Beethoven-recording. These can be downloaded here. Through the samples available on the downloadwebsite you can get a fair idea of the results of the remasterings. 

28 april 2020