Uitnodiging najaarsbijeenkomst Willem Mengelberg Society

Het bestuur van de Willem Mengelberg Society heeft het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van de najaarsbijeenkomst 2022. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 10 december a.s. Wij zijn dan ‘s middags te gast op kasteel Nijenrode bij Breukelen. Gastheer die middag is Jan Willem Achterkamp, Universiteitsbeiaardier bij Nyenrode Business Universiteit

Hij zal niet alleen over zijn instrument vertellen, maar ook werkjes spelen die Willem Mengelberg voor het carillon van Chasa Mengelberg schreef. Uitgangspunt is het muziekschriftje "Glocken" dat Mengelberg in 1924/25 aanlegde.

Een opmerkelijk detail is dat de beiaard van Nijenrode oorspronkelijk gebouwd is voor Villa Witzand van de familie Boissevain in Blaricum. Dat was het buiten van Charles Boissevain, de vriend van Mengelberg. Het instrument is gebouwd in 1928, dus het ligt voor de hand te veronderstellen dat het carillon in Zuort daarbij als inspiratiebron heeft gediend. Daar zal Jan Willem Achterkamp ons het nodige over gaan vertellen.


Op 17 juni 1937 organiseerde de joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker op kasteel Nijenrode (vanaf 1930 eigenaar van Nijenrode) het evenement 'Wenen aan de Vecht': een kunst- annex liefdadigheidsmanifestatie. Het Concertgebouworkest o.l.v. Willem Mengelberg trad er in een tent buiten op en begeleidde onder meer de sopraan Dési von Halban. Later dat jaar trad Goudstikker met Von Halban in het huwelijk. Op de foto Willem Mengelberg die een krans krijgt aangeboden. Links concertmeester Ferdinand Helman.

Globaal ziet het programma er als volgt uit:

  • Inloop vanaf 13.30-13.50 uur, gedurende de inloop wordt het Nyenrode carillon bespeeld door Jan Willem Achterkamp met eigen composities en bewerkingen die hij voor dit instrument van de firma Taylor vervaardigde.
  • Begin bijeenkomst om 14.00 in de Wapenzaal, tegen 16.30 is er een nazit.

Wilt u deze middag bijwonen, stuur dan uw aanmelding uiterlijk voor 5 december aan het adres van de WMS: info@willemmengelberg.nl.

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Nijenrode is onze gastheer en voorziet ons van ruimte, koffie en thee! Het bestuur biedt u de nazit aan. Klik hier voor een routebeschrijving.

Hopelijk tot ziens op 10 december,
Het bestuur


Aan de website van Nijenrode is het volgende ontleend:

Carillon en beiaardier

Nijenrode is, voor zover wij weten, het enige kasteel ter wereld met een handbespeeld carillon. De basis van het carillon bestaat uit klokken van de firma Taylor Bell Foundry in Loughborough, Engeland, die de klokken speciaal voor Nyenrode maakte in 1915. Het carillon is in 1940 uitgebreid met klokken van Huize Witzand in Blaricum. In 2015 zijn vanwege het 100-jarig bestaan van het carillon twee nieuwe klokken geplaatst. Die zijn mogelijk gemaakt dankzij giften door alumni van de universiteit. Het carillon bestaat nu uit achttien klokken. Nyenrode heeft een eigen universiteitsbeiaardier, Jan Willem Achterkamp, die op feestelijke en plechtige momenten het carillon komt bespelen en daarnaast zorgt hij ook voor de dagelijkse melodietjes.

Breukelen Kasteel Nijenrode
Kasteel Nijenrode in Breukelen


Op zijn eigen website stelt Achterkamp zich als volgt voor:

Jan Achterkamp, een veelzijdig musicus.

In 1953 werd ik geboren te Apeldoorn, waar ik aan de muziekschool pianolessen volgde bij Jan Tiemens en Carl Nietzsche. Solozang en schoolmuziek studeerde ik aan het Sweelinckconservatorium te Amsterdam. De lessen koordirectie van Frits Mehrtens heb ik daar als zeer inspirerend ervaren: evenals de ensemblelessen “oude muziek” bij Jan Boeke. Op latere leeftijd volgde ik aan hetzelfde instituut een postconservatoriale cursus compositie bij Daan Manneke. Ook nam ik prive-orgellessen bij Bert Matter. Aan de Nederlandse beiaardschool te Amersfoort behaalde ik, als leerling van Arie Abbenes, in 2005 het diploma ‘Bachelor of carillon’. Van 1983 tot 2012 werkte ik als docent solozang en muziektheorie aan de Leeuwenkuil, centrum voor de kunsten, te Deventer.

Als beiaardier bespeel ik de instrumenten van Dinxperlo (2009) en Epe (2019). In 2011 volgde de aanstelling tot universiteitsbeiaardier aan de Nyenrode Business Universiteit te Breukelen. Sinds 1 januari 2020 zijn mijn werkzaamheden als stadsbeiaardier van Deventer beëindigd vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Deze betrekking omvatte het bespelen van het historische Hemonycarillon uit 1647 van de Lebuïnustoren en de door mij geïnitieerde beiaard in de toren van de dorpskerk te Bathmen (2008). Zie verder: https://www.janwillemachterkamp.nl/


Beiaardier Jan Willem Achterkamp op kasteel Nijenrode.

 

11 november 2022